PUH Piotr WasilukWyświetleń:22597
Strona główna » Oferta » Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus »

Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus

Kategoria: Finanse, ubezpieczenia / Ubezpieczenia na życie
Cena:
Data zamieszczenia: 2012-06-26

Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Ubezpieczenie pełni funkcję ochronną (bez uwzględnienia możliwości gromadzenia kapitału). Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres wiekowy - do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat , a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:
1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:
- nieszczęśliwym wypadkiem,
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
- wypadkiem komunikacyjnym,
- wypadkiem przy pracy.
2. na wypadek śmierci członków rodziny:
- małżonka,
- małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
- dziecka,
- rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego.
3. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,
4. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
5. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:
- operacji chirurgicznej,
- leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus,
- leczenia specjalistycznego,
- zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
- opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
- doraźnej ochrony medycznej.
6. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:
- niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
- trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
- trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
- poważnym uszkodzeniem ciała,
złamaniem kości,
- trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
ciężką chorobą.
7. na wypadek utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego.